Stypendia naukowe

Uczniowie, którzy w ciągu roku uzyskają średnią:

  • 4,5 - 4,74 - otrzymuje stypendium w formie 50% zwolnienia z czesnego
  • 4,75 i wyżej - otrzymuje stypendium w formie 100% zwolnienia z czesnego

Stypendium sportowe

Uczniowie, którzy osiągają sukcesy sportowe na szczeblu:

  • regionalnym- otrzymują stypendium w formie 50% zwolnienia z czesnego
  • wojewódzkim i wyżej - otrzymują stypendium w formie 100% zwolnienia z czesnego

Stypendium olimpijskie

Uczniowie, którzy osiągają sukcesy na olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu:

  • lokalnym (gminny, powiatowy) - otrzymują stypendium w formie 50% zwolnienia z czesnego
  • ogólnopolskim - otrzymują stypendium w formie 100% zwolnienia z czesnego