Dnia  13 października 2013 roku klasa I specjalność Technik Turystyki Wiejskiej, Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu odbyła zajęcia terenowe w Gospodarstwie Agroturystycznym "Sielanka Raciąż" w miejscowości Pólka-Raciąż.

Właścicielem gospodarstwa jest pan Mikołaj Adamczyk, który w sposób bardzo ciekawy i interesujący zaprezentował nam swoje gospodarstwo. Głównym celem naszych zajęć było zapoznanie się z możliwością założenia gospodarstwa agroturystycznego.

Na przykładzie gospodarstwa "Sielanka" uczniowie dowiedzieli się jakie atrakcje można zaproponować w agroturystycznym zakątku aby przyciągnąć do siebie turystów. Pierwsza część zajęć polegała na zwiedzeniu terenu w którym leży "Sielanka". Jest to część parku krajobrazowego Pólka - Raciąż, który słynie z licznie zamieszkałych tu gatunków ptaków oraz łąk  przepięknie poprzecinanymi licznymi stawami. Nie brakuje również lasów bogatych w grzyby i jagody .Główną atrakcją gospodarstwa jest jazda konna dla dużych i małych. Uczniowie mieli również okazje zobaczyć jak wygląda ścieżka edukacyjno - przyrodnicza, co można na niej zamieścić i w jaki sposób przekazać wiedzę o znajdującej się w "Sielance" przyrodzie. Druga część zajęć odbyła się w specjalnie przygotowanej sali gospodarstwa, wyposażonej w sprzęt medialny. Klasie została zaprezentowana prezentacja o Usługach turystycznych na wsi. Dzięki wcześniejszemu zwiedzeniu gospodarstwa agroturystycznego uczniowie bardziej obrazowo mogli zapoznać się z materiałem lekcji i uczestniczyli w zajęciach bardzo aktywnie. Na koniec zajęć odbyła się "pogadanka" z gospodarzem, podczas której uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących agroturystyki a szczególnie możliwości pozyskania dofinansowania środków z Unii Europejskiej na założenie i rozwój działalności turystycznej na wsi.

Podsumowując dzień zajęć  uczniowie opowiadali o tym co ich najbardziej zainteresowało w agroturystyce, jakie mają pomysły na dodatkowe atrakcje turystyczne na wsi oraz zapoznali sie z przepisami dotyczącymi usług turystycznych.

 

Wkrótce zdjęcia!