2 września 2019 roku, o godzinie 10.00 odbyło się rozpoczęcie roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu.

Uroczystość otworzył pan dyrektor Andrzej Nizielski. Serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, radę pedagogiczną, rodziców, a przede wszystkim uczniów dwóch klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęli naukę w liceum.

Korzystając z okazji poinformował zebranych, że Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu jest szkołą otwartą na potrzeby uczniów, w której mogą oni liczyć na wsparcie, życzliwe traktowanie oraz pomoc i zrozumienie w każdej sytuacji. Przedstawił zebranym stypendystę Prezesa Rady Ministrów Damiana Białeckiego.

Tegoroczne rozpoczęcie roku przeszło do historii jako niezwykle uroczyste i pełne wzruszeń. Nie obyło się bez ciepłych słów i podziękowań.

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu, pan Andrzej Nizielski wręczył akty powołania dwóm nowym dyrektorom, panom: Damianowi Szcześniewskiemu i Łukaszowi Palmowskiemu.

Długoletniego dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, pana Włodzimierza Kosiorka, który włożył ogromny wkład w rozwój szkoły, zastąpił na stanowisku, pan Damian Szcześniewski – nauczyciel matematyki i informatyki, autor platform e-learningowych i wszelkich nowinek technicznych wprowadzanych w szkole.

Dyrektorem Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu został, pan Łukasz Palmowski zastępując zasłużonego, dotychczasowego dyrektora, pana Krzysztofa Kuskowskiego.

Zarówno dyrektor, pan Włodzimierz Kosiorek, jak i pan Krzysztof Kuskowski pozostaną pracownikami Zespołu Szkół STO w Raciążu udzielając wsparcia swoim następcom.

Dyrektorzy: pan Andrzej Nizielski, Krzysztof Kuskowski i Włodzimierz Kosiorek otrzymali kwiaty w ramach podziękowania za dotychczasową pracę, a dyrektor pan Damian Szcześniewski piękne życzenia z gratulacjami z okazji awansu.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w klasach pierwszych  w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży rozpoczęło 43 uczniów. To bardzo dobry wynik szczególnie dlatego, że w ostatnich latach obserwujemy niż demograficzny, a liczba uczniów w szkołach publicznych spada. Ten problem nie dotyczy jednak naszej placówki oświatowej, która wciąż cieszy się zainteresowaniem uczniów. Nowoczesne formy kształcenia i świetnie przygotowana kadra pedagogiczna to atuty szkoły sprawiające, że jest ona doskonale postrzegana w środowisku lokalnym.