Tuż przed dniem Wszystkich Świętych wiele osób przypomina sobie o konieczności posprzątania mogił swoich bliskich. Niestety, nie na każdym nagrobku pojawi się znicz. Wiedząc o tym 30 października 2019 roku uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu wraz opiekunką, panią Jolantą Wiśniewską odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza oraz grób księży z raciąskiej parafii zapalając na mogiłach świeczki. Włączyli się w ten sposób w ogólnopolską akcję edukacyjno-społeczną „Zapal znicz pamięci” oddając hołd ofiarom zbrodni niemieckich z początku II wojny światowej.    

Celem udziału w akcji było krzewienie szacunku do nekropolii, miejsc wiecznego spoczynku wielu zasłużonych dla lokalnej społeczności Polaków, mieszkańców miast i wsi.

Chcąc zrobić coś więcej, niż tylko zapalić znicz, uczniowie poświęcili swój wolny czas na sprzątanie cmentarza i terenu wokół. Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzięcia czuwała pani Jolanta Wiśniewska. Pracowała bardzo wytrwale. Z ogromnym zaangażowaniem starała się właściwie wykonać zadanie do samego końca motywując swoich uczniów do działania.

Idąc za dobrym przykładem, licealiści wyposażeni w worki i rękawiczki także dzielnie i bardzo ciężko pracowali, nie zniechęcając się pojawiającymi się trudnościami. Dzięki temu teren raciąskiego cmentarza został bardzo szybko uprzątnięty. Akcja przebiegła sprawnie, a efekt był zadowalający.

Udział w akcji był doskonałą okazją, aby uświadomić licealistom konieczność dbania o dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Zrozumieli oni także, że podczas sprzątania grobów swoich bliskich, należy także zwrócić uwagę na zachowanie porządku na cmentarzu i wokół niego.

Wyjście na cmentarz było sposobem kształcenia, nauki historii, kultywowania i poszanowania tradycji, patriotyzmu oraz upamiętniania naszych przodków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.